In het bestuur van VJB Smoke Eaters is afgelopen seizoen getracht een gezamenlijke koers en werkwijze te bepalen.

 

Helaas is gebleken dat de ideeën over de benodigde aanpak binnen de vereniging te ver uiteen liepen.

 

Nathalie Kösters, Tamara Noblesse en Ginny Isbouts hebben ervoor gekozen hun bestuursfunctie neer te leggen.

 

Het bestuur zal op zoek gaan naar een opvolging. Geïnteresseerden kunnen zich melden via bestuur@smokeeaters.nl