Beste leden,

Voor de bestuursfunctie Secretaris zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat. Ben jij die duizendpoot die in alle hectiek en drukte tijdens het seizoen het overzicht kan houden?

Onderstaand vind je meer informatie over de werkzaamheden voor onze secretaris.

Wil je meer weten of heb je interesse stuur dan een bericht naar bestuur@smoke-eaters.nl

SECRETARIS

 • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Kennisnemen van voorschriften van IJshockey Nederlanden, van de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met IJshockey Nederland en gemeentelijke (respectievelijk overheids-)instanties.
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Voeren van de ledenadministratie tezamen met de penningmeester.
 • Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar de vereniging.

 

Met sportieve groet,

Joey, Ronnie, Joep en Michel

Bestuur VJB Smoke Eaters