Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VJB Smoke Eaters.

De ALV vindt plaats op: Dinsdag 20 juli 2021, 20:00u in Glanerbrook

We zullen bij deze fysieke ALV uiteraard voldoen aan de geldende Coronaregels. Hiervoor vragen we iedereen om vooraf in te schrijven met 15 juli als sluitingsdatum. Inschrijven kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar bestuur@smoke-eaters.nl

De mogelijkheid bestaat dat we bij, een hopelijk, hoog opkomstaantal alsnog naar een digitale ALV moeten overschakelen. De beschikbare ruimte, het aantal aanmeldingen i.c.m. de coronaregels kunnen ons hiertoe doen besluiten.

Tijdens de ALV worden verschillende punten besproken zoals:

  • Verantwoording activiteiten 2020-2021 en planning activiteiten 2021-2022
  • Verantwoording financiën 2020-2021 en begroting 2021-2022
  • Compensatieregeling
  • Ledenwerving en Samenwerkingen
  • Bestuur / staf en ondersteuning

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten.

Met sportieve groet,

Joey, Ronnie, Joep en Michel

Bestuur VJB Smoke Eaters