Beleid
en regels

Regels

Samen werken we aan een positief ijshockeyklimaat  

• Wij respecteren de spelregels en accepteren elke beslissing van de       scheidsrechter
• Wij geven de trainer/coach/begeleider geen adviezen m.b.t. zijn   

   taak, ook al zijn ze goed bedoeld
• Ouders en supporters zijn zeer welkom, maar blijven in het gebied

   dat bedoeld is voor toeschouwers
• Wij moedigen de spelers en het team enthousiast aan en laten het

   coachen van de spelers over aan de coach
• Wij genieten van mooi spel met waardering en respect voor alle       

   spelers
• We zijn een trotse winnaar of een sportief verliezer
• Wij helpen mee als een trainer/coach/begeleider dit vraagt

• Wij laten materialen, kleedkamer, ijsbaan en kantine netjes achter 

Beleid en informatie(links) over Smoke Eaters